Mr. sc. Igor Srček, dr.med.

Zaposlenje

01/2018.-dalje ginekolog u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, DZ Zagreb Zapad
06/2017.-12/2017. Zavod za hitnu medicinu SMŽ, liječnik u T1 timu
12/2016.-06/2017. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za epidemiologiju kroničnih nezaraznih bolesti, Odjel za Nacionalne preventivne programe (vrat maternice, dojka, debelo crijevo)
09-12/2016. ginekolog u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, DZ Zagreb Zapad
2005.-2016. ginekolog u DZ Sisak,Ispostave Hrvatska Kostajnica i Dvor,voditelj Ispostava
1994.-2000. asistent na ŠNZ „Andrija Štampar“, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite
1993.-1994. Stažiranje u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, Zagreb

Obrazovanje

2001.- 2005. specijalizacija iz ginekologije i porodništva KBC Zagreb, Petrova 13-Specijalist ginekologije i porodništva
1998.-2001. specijalizacija iz javnog zdravstva-Specijalist javnog zdravstva
1999. znanstveni magisterij iz oblasti javnog zdravstva sa temom: “Ocjenjivanje populacijskog bremena uzrokovanog bolešću i invalidnošću” (mentor prof. dr. sc. Luka Kovačić)-specijalist socijalne medicine
1995.-1998. poslijediplomski studij iz javnog zdravstva ŠNZ “Andrija Štampar”
1995. položio stručni ispit
1987.-1993. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1982.-1986. CUO za upravu i pravosuđe (1. gimnazija)-Zagreb

Edukacija

Za vrijeme specijalizacije iz javnog zdravstva te ginekologije i porodništva sudjeluje na brojnim tečajevima te kongresima iz navedenih područja.
Tečajevi trajnog usavršavanja (I kategorije):
1996. Stress and organizational health promotion
1997. Ocjena invaliditeta i opće radne sposobnosti po osigurateljnim načelima
1997.-Reforms and new priorities in health care systems
1998. Tourist health
1998. Health insurance in transition
2001. Novije spoznaje o ulozi placente
2001. Humana reprodukcija na pragu trećeg tisućljeća
2001. Novosti u perinatalnoj medicini
2002. Hipertenzija i trudnoća
2002. Dijabetes i trudnoća
2004. UZV u ginekologiji i fetalnoj medicini (voditelj tečaja prof. dr. sc. M. Podobnik)
2004. Humana reprodukcija i ginekološka endokrinologija (voditelj tečaja prof. dr. sc. V. Šimunić)
2007. UZV dojke (voditelj tečaja prof. dr. sc. I. Drinković)
2012. VII međunarodni kongres hitne medicine sa međunarodnim sudjelovanjem
2016. Sabor Društva farmaceutskih tehničara Hrvatske; održao predavanje Menopauza-vrijeme promjena u životu žene, 15.-17. 04. 2016, Opatija
2017. Međunarodni tečaj I kategorije “Provedba regionalnih radionica za 80 zdravstvenih stručnjaka vezano za organizaciju i implementaciju Nacionalnih programa probira raka” sudjelovao kao jedan od predavača na temu uzimanja PAPA obrisaka u PZZ
2017. Međunarodni simpozij “4. Hrvatski simpozij o prevenciji i liječenju početnog raka vrata maternice”
2017. Edukacijske vježbe za doktore medicine i medicinske sestre/medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe
2018. Predavač na temu spolno prenosivih bolesti za medicinske sestre SMŽ u DZ Sisak

Područje interesa

Redovite ginekološke kontrole, vođenje trudnoća, savjetovanje o spolno prenosivim bolestima, posebno područje interesa HPV infekcije, preventivni rad u ginekologiji (rano otkrivanje spolno prenosivih bolesti, savjetovanje o kontracepciji, savjetovanje o planiranju obitelji, savjetovanje o peri i menopauzi i liječenju tih stanja).

Član sam Hrvatske liječniče komore i Hrvatskog kolposkopskog društva.