Cjenik ginekoloških usluga

Stavka Cijena HRK Cijena EUR
Redovna godišnja kontrola (ginekološki pregled (subspecijalistički), Papa test, ultrazvuk) 750,00 HRK 99,54
Prvi ginekološki pregled (ginekološki pregled (subspecijalistički), Papa test, ultrazvuk, detaljne konzultacije oko mogućih oblika kontracepcije) 800,00 HRK 106,18
Ultrazvuk + ginekološki pregled (subspecijalistički) 600,00 HRK 79,63
Papa test + ginekološki pregled (subspecijalistički) 500,00 HRK 66,36
Konzultacije do 10 min uz izdavanje recepta 200,00 HRK 26,54
Subspecijalističke konzultacije uz pisani nalaz (do 30 min.) 600,00 HRK 79,63
Virtualne/telefonske konzultacije 400,00 HRK 53,09
Izdavanje potvrde za let avionom ("Fit to Fly") 750,00 HRK 99,54
Ginekološki pregled (subspecijalistički) 400,00 HRK 53,09
Papa test 300,00 HRK 39,82
LBC papa test 400,00 HRK 53,09
Kompletni cervikalni brisevi (Ureaplasma urealyticum/Mycoplasma hominis, bakteriološki aerobi, klamidija) 900,00 HRK 119,45
Cervikalni bris - bakteriološki aerobi 350,00 HRK 46,45
Cervikalni bris - bakteriološki anaerobi 350,00 HRK 46,45
Cervikalni bris - Ureaplasma urealyticum/ Mycoplasma hominis 350,00 HRK 46,45
Cervikalni bris - klamidija 400,00 HRK 53,09
Bris rodnice na beta-hemolitički streptokok 300,00 HRK 39,82
Bris rodnice/vulve na bakteriološke aerobe 350,00 HRK 46,45
Stupanj čistoće 150,00 HRK 19,91
HPV tipizacija na niski i na visoki rizik 700,00 HRK 92,91
Kolposkopija 500,00 HRK 66,36
Premazivanje kondiloma podofilinom 200,00 HRK 26,54
Krioterapija 1000,00 HRK 132,72
Manualni pregled dojki 300,00 HRK 39,82
Postavljanje spirale 550,00 HRK 72,99
Vađenje spirale 300,00 HRK 39,82
Polipektomija + PHD 1000,00 HRK 132,72
KONTRACEPCIJA
Subspecijalističke konzultacije do 30 min 600,00 HRK 79,63
Transvaginalni 2D ultrazvuk 450,00 HRK 59,73
Color doppler ultrazvuk 550,00 HRK 72,99
Postavljanje spirale 550,00 HRK 72,99
Vađenje spirale 300,00 HRK 39,82
Vađenje krvi - kontracepcija (KKS, AST, ALT, kolesterol) 300,00 HRK 39,82
Kontracepcija - ginekološki (subspecijalistički) pregled, ultrazvuk, subspecijalističke konzultacije, vađenje krvi - kontracepcija 900,00 HRK 119,45
PAKETI
Prvi ginekološki pregled - ginekološki pregled (subspecijalistički), Papa test, ultrazvuk, konzultacije o oblicima kontracepcije 800,00 HRK 106,18
Redovna godišnja kontrola - ginekološki pregled (subspecijalistički), Papa test, ultrazvuk 750,00 HRK 99,54
Papa test + ginekološki pregled (subspecijalistički) 500,00 HRK 66,36
Ultrazvuk + ginekološki pregled (subspecijalistički) 600,00 HRK 79,63
Ginekološki pregled (subspecijalistički) + LBC papa + ultrazvuk 1000,00 HRK 132,72
Testiranje na spolne bolesti - papa test, kompletni cervikalni brisevi, HPV tipizacija na niski i visoki rizik 1800,00 HRK 238,90
STAVKA Cijena HRK Cijena EUR
2D transvaginalni ultrazvuk 450,00 HRK 59,73
2D transabdominalni ultrazvuk 450,00 HRK 59,73
Ultrazvuk za potrebe prenatalnih testova (Qualified) 300,00 HRK 39,82
3D SHG (ultrazvuk maternice) 500,00 HRK 66,36
Color doppler ultrazvuk 550,00 HRK 72,99
Trudnički ultrazvuk 450,00 HRK 59,73
3D/4D ginekološki ultrazvuk 600,00 HRK 79,63
3D/4D trudnički ultrazvuk 650,00 HRK 86,27
Anomaly scan 500,00 HRK 66,36
Anomaly scan + 4D ultrazvuk 1000,00 HRK 132,72
IOTA ultrazvuk 750,00 HRK 99,55
Sono HSG (prohodnost jajovoda) 1200,00 HRK 159,27
3D folikulometrija 300,00 HRK 39,82
Ultrazvučno praćenje ciklusa (5 folikulometrija) 1200,00 HRK 159,27
STAVKA Cijena HRK Cijena EUR
Prvi trudnički pregled (trudnički pregled s mjerenjem tlaka, težine, testiranjem urina trakicama, trudnički ultrazvuk, kompetni cervikalni brisevi, Papa test, vađenje krvi -trudnoća, detaljne konzultacije) 1600,00 HRK 212,36
Ultrazvučna potvrda trudnoće 350,00 HRK 46,45
Ultrazvuk za potrebe prenatalnih testova (Qualified) 200,00 HRK 26,54
Trudnički ultrazvuk 450,00 HRK 59,73
Trudnički ultrazvuk - gemini 550,00 HRK 72,99
Redovna trudnička mjesečna kontrola (trudnički pregled s testiranjem urina trakicama, mjerenjem krvnog tlaka i tjelesne mase + ultrazvuk) 600,00 HRK 79,63
Anomaly scan 500,00 HRK 66,36
3D/4D ultrazvuk (CD, ili vlastiti USB) 650,00 HRK 86,27
Anomaly scan + 4D ultrazvuk 1000,00 HRK 132,72
Kombinirani probir 850,00 HRK 112,81
Prenatalni testovi (Qualified) od 3600,00 HRK do 4900,00 HRK od 477,80 € do 650,34 €
Bris rodnice na beta-hemolitički streptokok 300,00 HRK 39,82
Vađenje krvi - trudnoća ( KKS, AST, ALT, TSH, urea, kreatinin, željezo, kolesterol ) 400,00 HRK 53,09
Vađenje krvi - trudnoća (28.-i tjedan: KKS, željezo, glukoza iz prsta) 250,00 HRK 33,18
Vođenje trudnoće 7500,00 HRK 995,42
Izdavanje potvrde za let avionom ("Fit To Fly") 750,00 HRK 99,54
OBRADA NEPLODNOSTI
Subspecijalističke konzultacije do 30 min 600,00 HRK 79,63
3D folikulometrija 300,00 HRK 39,82
Ultrazvučno praćenje ciklusa (5 folikulometrija) 1200,00 HRK 159,27
Kompletni ginekološki pregled (subspecijalistički ginekološki pregled, Papa test, ultrazvuk) 750,00 HRK 99,54
Kompletni cervikalni brisevi (Ureaplasma urealyticum/Mycoplasma hominis, bakteriološki aerobi, klamidija) 900,00 HRK 119,45
3D SHG ultrazvuk (ultrazvuk maternice) 550,00 HRK 72,99
Sono HSG (prohodnost jajovoda) 1200,00 HRK 159,27
Vađenje krvi - LH/FSH 300,00 HRK 39,82
Vađenje krvi - estradiol 150,00 HRK 19,91
Vađenje krvi - progesteron 150,00 HRK 19,91
Vađenje krvi - AMH 400,00 HRK 53,09
Vađenje krvi - kompletna obrada neplodnosti (LH, FSH, estradiol, progesteron, AMH) 900,00 HRK 119,45
Kompletna obrada neplodnosti (subspecijalistički ginekološki pregled, Papa test, ultrazvuk, kompletni cervikalni brisevi, vađenje krvi - kompletna obrada neplodnosti, Sono HSG) 2800,00 HRK 371,62
PAKETI
Prvi trudnički pregled - trudnički pregled s ultrazvukom, Papa test, kompletni cervikalni brisevi, vađenje krvi - trudnoća, trudnìčke konzultacije 800,00 HRK 106,18
Anomaly scan + 4D ultrazvuk 1000,00 HRK 132,72
Kontracepcija - ginekološki pregled (subspecijalistički), ultrazvuk, vađenje krvi - kontracepcija, konzultacije 900,00 HRK 119,45
Obrada neplodnosti - ginekološki pregled (subspecijalistički), Papa test, ultrazvuk, kompletni cervikalni brisevi, vađenje krvi - kontracepcija, Sono HSG, subspecijalističke konzultacije 2800,00 HRK 371,62
Ultrazvučno praćenje ciklusa - 5 folikulometrija 1200,00 HRK 159,27
Vođenje trudnoće 7500,00 HRK 995,42
STAVKA Cijena HRK Cijena EUR
PRP - pomlađivanje krvnom plazmom pacijentice (po dolasku) 2500,00 HRK 331,81 €
STAVKA Cijena HRK Cijena EUR
Vađenje krvi - kontracepcija (KKS, AST, ALT, kolesterol, fibrinogen) 300,00 HRK 39,82
Vađenje krvi - trudnoća (KKS, AST, ALT, urea, kreatinin, kolesterol, željezo, TSH) 400,00 HRK 53,09
Vađenje krvi - trudnoća (28.-i tjedan: KKS, željezo, glukoza iz prsta) 250,00 HRK 33,18
Vađenje krvi - obrada neplodnosti (LH, FSH, estradiol, progesteron, AMH) 900,00 HRK 119,45
Vađenje krvi - PCOS (LH, FSH, PRL, E2, DHEA, TSH, inzulin, SHBG, ftest) 1200,00 HRK 159,27
Vađenje krvi - Ca 125 250,00 HRK 33,18
Vađenje krvi - beta HCG 300,00 HRK 39,82
Vađenje krvi - LH/FSH (između 2.-og i 5.-og dana ciklusa*) 300,00 HRK 39,82
Vađenje krvi - estradiol 150,00 HRK 19,91
Vađenje krvi - progesteron 150,00 HRK 19,91
Vađenje krvi - AMH 400,00 HRK 53,09
Kombinirani probir 850,00 HRK 112,81
Prenatalni test za rano otkrivanje anomalija (Qualified) od 3600,00 do 4900,00 HRK od 477,80 do 650,34

Zanima Vas više? Pošaljite nam upit.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.