Maja Kovačević

Rođena u Bjelovaru. Obrazovanje započinje školovanjem u četverogodišnjoj srednjoj školi za primalje Zagreb, koju završava 2012.godine. Po završetku obrazovanja započinje pripravnički staž u OB Bjelovar, na odjelu ginekologije i rađaone.

Nakon položenog stručnog ispita, 2013.godine stječe zvanje primalje te dobiva Odobrenje za samostalan rad, izdano od strane Hrvatske komore primalja.

Radno iskustvo započinje u privatnoj stomatološkoj ordinaciji, te nastavlja radom u Poliklinici Sunce I Poliklinici Podobnik.

Tečno se služi engleskim jezikom u govoru i pismu.