Una Mujičić Čančarević, bacc.med.techn

Rođena u Zagrebu, 15.listopada 1994. godine. Završila je stručni preddiplomski studij Sestrinstva 2017.godine na Zdravstvenom Veleučilištu, gdje je stekla zvanje bacc.med.techn. Radno iskustvo započinje radom u Domu za starije i nemoćne na otoku Visu, te nastavlja radom kao članica uredništva u International Journal of Nursing and Hospital Care.

Tijekom studija započinje s objavom znanstvenih radova, preglednih članaka i istraživanja, te aktivnim sudjelovanjem na sestrinskim kongresima i konferencijama, s čim uspješno nastavlja i nakon studija.

Slobodno vrijeme provodi volontirajući za udrugu građana Prevodilačko srce, koja se bavi besplatnim prijevodom medicinske dokumentacije, te fotografijom.

Služi se engleskim, njemačkim, talijanskim i španjolskim jezikom.

 

OBJAVLJENI RADOVI:

05/2016 – Učestalost komplikacija kod babinjača s obzirom na kronološku dob (Plavi Fokus)

07/2016 – Stavovi studenata sestrinstva o prilikama na tržištu rada (Hrvatski časopis za Javno zdravstvo

03/2019 – Utjecaj informatizacije na zdravstvo (Hrvatski Časopis za Javno Zdravstvo)

05/2019 – The Significance of Art Therapy (Sestrinski glasnik)