Kristina Žižek ms.

 

Rođena u Zagrebu,24.04.1988. godine. Četverogodišnju Srednju školu za medicinske sestre Vinogradska upisuje 2003.godine.

2007.godine završava sa srednjom školom te započinje pripravnički staž u trajanju od jedne godine na Klinici za kirurgiju KBC-a “Sestre Milosrdnice”,Zagreb.
2008.godine,nakon položenog stručnog ispita stječe zvanje medicinske sestre općeg smjera te dobiva Odobrenje za samostalan rad od Hrvatske komore medicinskih sestara.
Radno isustvo započinje radom u Domu zdravlja Zagreb-Centar,u ginekološkoj ordinaciji a nastavlja radeći u Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije u timu hitne medicinske pomoći te u privatnoj specijalističkoj ordinaciji obiteljske i turističke medicine dr.Glumac i u Poliklinici dr.Jerković u Poreču gdje stječe iskustva u radu s turistima,te na područjima kirurgije,urologije i laboratorijske dijagnostike.

Služi se engleskim,njemačkim i talijanskim jezikom te posjeduje izvrsno poznavanje rada na računalu.