Dr.med. Sanja Boras spec. ginekologije i opstetricije

Dr. Boras je rođena u Zagrebu i diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u prvoj generaciji šestogodišnjega studija 1996 god.
Specijalizaciju iz ginekologije i porodništva najvećim dijelom provodi  u Klinici za ženske bolesti i porode, KBC – Zagreb, Petrova 13, gdje i položi specijalistički ispit sa odličnim uspjehom 2004 god. Tijekom specijalizacije pohađa specijalistički poslijediplomski studij “Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu” u KB “Sveti duh”

 Nakon specijalizacije se trajno educira i usavršava :

 
  •  Kolposkopski tečaj u organizaciji Hrvatskog društva za kolposkopiju i bolesti vrata maternice
  • Tečaj 3D/4D  UZV-a, Pro-Vision škola napredne ultrazvučne tehnologije – Uzv pregled u 2 tromjesečju trudnoće -Ultrazvučno društvo Ljubljana
  • 2007 god. u Londonu dobila certifikat – The Fetal  Medicine Foundation – Ultrasound examination  at 11-13+6 weeks, ultrasound examination  at 18-23weeks, ultrasound examination in Fetal Cardiology, cervikal assesment in pregnancy, Uterine and Fetal Doppler
  • Tečaj fetalne  ehokardiografije  Dječje bolnice Srebrnjak u suradnji sa UKC Ljubljana Pediatrična klinika, Centar za fetalno kardiologiji
  • 2010 god. pohađa tečaj i polaže ispit iz medicinske akupunkture Hrvatskog društva za akupunkturu pri Hrvatskom liječničkom zboru.
Redovito sudjeluje na stručnim skupovima iz područja ginekologije i porodništva u zemlji i inozemstvu.

Uže područje interesa

Prenatalna dijagnostika i uporaba 3D/4D ultrazvuka u fetalnoj medicini. 
Godišnje odlazi na World Congress in Fetal Medicine-FMF radi dodatne edukacije. Također trajno prati UZV dijagnostiku (2D/3D/4D) te ginekološku endokrinologiju i menopauzalnu medicinu.
Radno iskustvo stječe radom u Poliklinici Harni, Medicinskom  centru Kuna&Perić, Poliklinici Nola i u DZ Zagreb – Zapad.
02. svibnja 2019 godine , a nakon dugogodišnjeg rada sa brojnim pacijenticama odlučuje se započeti sa samostalnim radom u  vlastitoj Privatnoj ginekološkoj specijalističkoj ordinaciji na Marulićevom trgu br. 15 u Zagrebu